gion

Enter Title

منشور اخلاقی

منشور دارای 9 بند تعهد وجدانی و اخلاقی کارکنان شهرداری  است که بر اساس آن همه ما متعهد می شویم جلب رضایت مردم را سرلوحه کار خود قرار داده و شهروندان را متولیان اصلی شهر تلقی کرده و نظم ، آراستگی ، وقت شناسی ، مسئولیت پذیری را رعایت کرده و ادب ، نزاکت ، عدالت ، و انصاف را در برخورد اداری با شهروندان مد نظر قرار دهیم . 

منشور اخلاقی

1. کارکنان شهرداری با ایمان به اراده خداوند متعال و در جهت کسب رضایت حق تعالی و حفظ منافع عموم به ارائه خدمات به شهروندان پرداخته و جلب رضایت آنان را سرلوحه خود قرار می دهند.

2. کارکنان شهرداری  بر این باورند که شهروندان ، متولیان واقعی شهرند از این رو حضور آنان در شهرداری را مغتنم می شمارند.

3. کارکنان شهرداری  با رعایت نظم، آراستگی، وقت شناسی و مسئولیت پذیری و با رعایت ادب، نزاکت، عدالت و انصاف آماده پذیرش شهروندان در شهرداری(مناطق، سازمانها و شرکت های تابعه) می باشند.

4. کارکنان شهرداری باور دارند که عزت، احترام و تکریم مراجعان از مهمترین مسئولیت های آنان است و تمام تلاش خود را معطوف حفظ شخصیت و جایگاه شهروندان درفرآیند ارتباطات متقابل می نمایند.

5. کارکنان شهرداری  انجام امور شهروندان را در کوتاه ترین زمان ممکن ضروری دانسته و کوشش خواهند نمود تا از اتلاف وقت آنان در شهرداری جلوگیری نمایند.

6. کارکنان شهرداری  مصمم هستند تا امکانات و تسهیلات لازم را برای آسایش و آرامش و استقرار شهروندان در فضای مناسب اداری اختصاص داده و خدمات خود را با کیفیت مطلوب و به شیوه ای مناسب و نوین در اختیار آنان قرار دهند.

7.کارکنان شهرداری  خود را موظف می دانند تا در حوزه فعالیت خود هرگونه اطلاعات و توضیحات کافی مورد نیاز شهروندان را به سرعت و با توجه به مقررات برای آنان فراهم آورند.

8. کارکنان شهرداری بر این اعتقاد می باشند که مبنای ارزیابی فعالیت های آنان جلب نظرات و میزان رضایت شهروندان است، از این رو با ایجاد تمایلات مثبت به کار و متناسب با نوع فعالیت به تلاش مجدانه و صادقانه در شهرداری تهران می پردازند.

9. کارکنان شهرداری  استقبال خود را از انتقاد و پیشنهادات شهروندان در کلیه مصادیق اموردر شهرداری اعلام و در جهت ارج نهادن به نظرات مردم، ازآن به عنوان زمینه ساز رشد و ارتقا خدمات شهرداری استفاده می کنند.

10. با انتشار این منشور همه مدیران واحدهای (ستادی و اجرای) تابع شهرداری موظف شده اند روشهای مورد عمل و بخشنامه ها و دستورالعمل های خود را با رعایت قوانین و مقررات مربوط منطبق با معیارهای اخلاقی منظم در منشور تطبیق دهند
 

آمار بازدید
دی ان ان