gion

تست

شرح وظایف واحد های شهرداری منطقه یک:

دفتر شهردار

–  برنامه ریزی واحدهای حوزه شهردار جهت ایجاد و برقراری نظم و ترتیب و هماهنگی انسجام بین واحدها.

ـ تهیه و تنظیم برنامه های ملاقات شهردار .

ـ گزارش مطالب مهم روزانه .

ـ ابلاغ دستورات مافوق به اشخاص ذیربط .

ـ راهنمایی و یا در صورت لزوم فراهم آوردن وسایل و یا انجام درخواست های متقاضیان و مراجعه کنندگان که تقاضای آنان بدون ملاقات با شهردار امکان پذیر است .

ـ تهیه پیش نویس نامه های ارجاعی .

 

معاونت پشتیبانی و توسعه مدیریت:


-نظارت بر کلیه امور اداری و مالی،خدماتی،تدارکاتی منطقه

-برنامه ریزی بودجه و اعتبارات و ملزومات مورد نیاز منطقه با همکاری مدیریت مالی

-حفظ و نگه داری اموال شهرداری منطقه و اتخاذ تدابیر لازم با هماهنگی اداره اموال شهرداری

-تنظیم اسناد هزینه و انجام امور مربوط به حسابداری منطقه براساس دستورالعمل های صادره

-ممیزی املاک شهرداری به منظور تهیه شناسنامه برای هر ملک در اجرای مقررات قانون نوسازی و عمران شهری با هماهنگی مدیریت درآمد

-وصول درآمد نوسازی و سایر درآمدها برابر مقررات و دستورالعملهای موجود

-پیگیری عملیات ممیزی املاک و وصول عوارض نوسازی و اعلام اسامی متکلفین به اداره نوسازی مرکز جهت صدور اجرائیه های لازم با همکاری مدیریت درآمد

-انجام معاملات منطقه در حدود اختیارات مصوب با رعایت صرفه و صلاح شهرداری منطقه و مقررات و آئین نامه های مالی و دستورالعمل های مربوط

-حفظ ارتباط بین واحدهای تابعه منطقه با مدیریت های مختلف شهرداری و موسسات و ادارات و یا اشخاص خارج از شهرداری از لحاظ اداری

-رسیدگی به تقاضای استخدامی کارکنان و پیشنهاد ترفیع پایه و ارتقاء گروه و انتصاب کارکنان

-انجام سایر امور مشابه و دستوراتیکه از طرف مافوق در حدود وظایف ارجاع میگردد.

 

معاونت اجرایی:

- بررسی و تعیین خط‌مشی برنامه‌های کلی به منظور تهیه طرحهای فنی و اجرایی با توجه به احتیاجات فعلی و آتی شهر

- نظارت کلی و ایجاد هماهنگی در امور مربوط به طرحهای عمرانی اعم از برنامه‌های جاری شهرداری یا طرحهای عمرانی خاص و زیربنایی

- نظارت بر حسن اجرای برنامه‌های مصوب عمرانی اعم از کوتاه‌مدت، میان مدت و درازمدت

- تشکیل کمیسیونهای فنی و ایمنی و سایر کمیسیونهای خاص حوزه تحت نظارت و پیگیری مصوبات و تصمیمات متخذه در کمیسیونهای مذکور

- انجام مکاتبات با مناطق و اشخاص حقیقی و حقوقی در زمینه عمرانی

- کنترل و نظارت بر کار پیمانکاران و نظارت در هنگام تحویل پروژه زمین به پیمانکار

- برنامه‌ریزی به منظور اجرای نقشه‌های تفصیلی تهیه شده در روی زمین

- انجام سایر وظایف محوله طبق دستور مافوق

نظارت بر اجرای طرحها و پروفایلهای اجرائی خیابانها و انجام امور امانی و عمرانی

- نظارت بر نگهداری و نوسازی مستحدثات و همچنین انجام تعمیرات ساختمانها و مستحدثات و تاسیسات متعلق به شهرداری

- پیش‌بینی تامین مواد و مصالح مورد نیاز کارگاه تولیدات بتونی و پیگیری لازم جهت حمل و نگهداری مصالح با رعایت شرایط فنی

- هماهنگ نمودن کلیه امور اجرائی واحدهای عمرانی مناطق تابعه شهرداری

- ایجاد هماهنگی لازم بین  واحدهای ذیربط در خصوص حفاریهای پیاده‌روسازی، پروژه‌های ساختمانی شهرداری و ...

خدمات شهری:

 

نظارت برکار کارگران خدمات شهری .
نگهداری وحفاظت ماشین آلات شهرداری وکنترل کاررانندگان .

–  رسیدگی و مراقبت مستمر در امر نظارت معابر و جمع آوری لجن ، زباله ، نخاله و لایروبی و نگهداری و پاکسازی آنها و مسیلهای واقع در محدوده منطقه و اجرای برنامه های زیباسازی در چارچوب طرحهای مصوب

–  جلوگیری از کار اماکن مزاحم و برخلاف بهداشت برابر مصوبات کمیسیون تشخیص مزاحمت

–   انجام سایر وظایف محوله طبق دستور مافوق و سایر وظایف مربوط به شغل

 

کارپردازی:

 

این واحد مستقیما زیر نظر مسئول امور مالی انجام وظیفه می نماید.

  امور کارپردازی (خرید اقلام مورد نیاز شهرداری) 
پرداخت کلیه هزینه های جاری مرکز از قبیل(قبوض برق ،آب و غیره)

خدمات نرم افزاری و فاکتورهای خرید مرکز
انجام امور بانکی،اداری و مالی
 
تنظیم سند و فاکتور و گرفتن امضاء اسناد مالی 

بررسی درخواست خرید کالا 

اخذ استعلام بهاء جهت خرید بیش از سقف تنخواه گردان برابر آیین نامه مالی و سالیانه شهرداری

 

روابط عمومی:

همکاری با واحد مربوطه به منظور بکارگیری فناوریهای نوین اطلاعاتی در راستای تحقق دولت الکترونیکی.

ـ برقراری ارتباط مستمر با رسانه های گروهی و خبرگزاری های جمهوری اسلامی به منظور انعکاس تشریح فعالیتها و برنامه ها و اقدامات شهرداری.

ـ برقراری حسن ارتباط بین مردم و واحدهای شهرداری از طریق دریافت پیشنهادها، انتقادها و نقطه نظرات به منظور انعکاس آن به مسوولان و بالعکس.

ـ تماس و همکاری با ارگانها و سازمان های دولتی و غیر دولتی به منظور آگاهی از سیاستهای ارتباطی و تبلیغاتی و ارائه گزارش پیشرفت فعالیتها و برنامه های شهرداری جهت درج در مجموعه های مربوط به فعالیت حوزه شهری.

ـ برقراری حسن ارتباط بین کارکنان شهرداری از طریق انعکاس نظرها و پیشنهادهای آنها به مقامات ذیربط.

ـ ایجاد ارتباط با روابط عمومی سازمانهای وابسته به منظور تبادل اخبار و اطلاعات و بررسی نشریات، کتب و مقالات و اجرای برنامه های تبلیغاتی مشترک از طرف آنها به منظور انجام هماهنگی های لازم.

ـ تهیه و انتشار جزوات و نشریه های اطلاعاتی و خبری و پوسترهای تبلیغاتی طبق ضوابط موجود از طریق بکارگیری فناوریهای نوین اطلاعات.

ـ بررسی و استخراج مطالب و تهیه متون لازم از بولتن های منتشره توسط سازمانها و ارگانها در رابطه با مسایل گوناگون.

ـ دسته بندی جراید، مطبوعات و نشریات در ارتباط با مسایل اجتماعی، فرهنگی، هنری، سیاسی، اقتصادی و بازرگانی به منظور گردآوری اخبار و اطلاعات و گزارشهای لازم در این زمینه و نگهداری در آرشیو و تلاش جهت بکارگیری فناوریهای نوین اطلاعاتی.

ـ اجرای طرحهای لازم به منظور تنظیم گزارشها و اطلاعیه های مختلف جهت آگاهی افکار عمومی از پیشرفت های شهرداری.

ـ برنامه ریزی و انجام کلیه اقدامات به منظور فراهم نمودن متن مصاحبه ها، سمینارها، کنفرانسها، بازدیدها و جلسات عمومی مربوط به شهرداری.

ـ فراهم نمودن امکانات برگزاری مراسم سخنرانیها، جشن ها و فعالیتهای مذهبی و ملی و در شهرداری.

ـ انجام کلیه امور تشریفاتی و استقبال و بدرقه میهمانان شهرداری.

ـ تنظیم برنامه مسافرت و بازدیدهای رسمی شهردار.

ـ تهیه عکس، اسلاید و فیلم و گزارشهای خبری از فعالیتهای شهرداری

ـ اداره امور کتابخانه و آرشیو اطلاعاتی و مطبوعاتی و ایجاد بانک اطلاعاتی در زمینه موجودی کتابها، نشریات، روزنامه ها و و ایجاد آرشیو سمعی و بصری.

ـ انجام همکاری با واحد مربوطه به منظور ایجاد شبکه الکترونیکی ارتباطی بین واحدهای شهرداری و سازمانهای تابعه و سایر دستگاهها جهت تسریع در انعکاس خبرها و فعالیتها و

 

 

دبیرخانه و بایگانی:

 

انجام کلیه امور جاری بایگانی نامه های دفتر شهردار ، اعم از نگهداری سوابق، ثبت سوابق بایگانی به صورت سیستم اتوماسیون اداری و اصل کاغذی

خدمت رسانی در ارائه سوابق مورد نیاز دفتر شهردار

ارجاع نامه های شهرداری بر حسب موضوع به واحدهای ذیربط

تهیه پیش نویس نامه های صادره

ارائه روشهای مفید و موثر به منظور بهبود روش کار دبیرخانه

 

                                                      شرح وظایف واحد درآمد

 - وصول تمام درآمد واحدهای مختلف شهرداری منطقه 
 - محاسبه پروانه های ساختمانی و عوارضات اضافه بنا و بدون پروانه
 - دریافت عوارض تجاری
 - دریافت عوارض سالیانه

-محاسبه هزینه حفاری

-محاسبات حق العرض

 

واحد شهرسازی


صدور پروانه ساختمانی

- صدور گواهی عدم خلاف ساختمانی

- صدور گواهی پایان کار ساختمان

- تمدید پروانه ساخت

- اصلاحات پروانه ساختمانی

- تغییر کاربری اراضی ( کمسیون ماده پنج)

- ار جاع پرونده تخلفات ساختمانی به کمسیون ماده 100 شهرداریها

- رسیدگی به شکایات مردم در رابطه با ساخت و ساز و مدت زمان رسیدگی حداکثر 15 روز

- نظارت بر نحوه استفاده از اراضی داخل محدوده و حریم شهر و تفکیک آنها

- پاسخ به استعلامهای دفاتر رسمی ، بانکها ، سازمانها ، نهادها و

- انجام سایر امور مشابه و دستوراتی که از طرف شهردار در حدود و وظایف ارجاع می گردد.

مشخص نمودن برو کف جهت ساخت و سازها

- ارائه آمار پروانه های ساختمانی و عملکرد مهندسین ناظر، محاسب و معمار به مراجع ذیصلاح

نظارت بر ساخت و سازهای شهری

 

 

 


آمار بازدید
دی ان ان