gion

اخبار و رویدادها

عملیات زیر سازی و آماده سازی جهت آسفالت شوارع  شهرک امیریه

عملیات زیر سازی و آماده سازی جهت آسفالت شوارع شهرک امیریه

عملکرد اکیپ زیر سازی معاونت امور اجرایی وزیر بنایی شهرداری منطقه یک

 عملیات زیر سازی و آماده سازی جهت آسفالت شوارع  شهرک امیریه توسط اکیب زیرسازی معاونت امور اجرائی و زیربنائی شهرداری منطقه یک
📸 روابط عمومی شهرداری منطقه یک

ادامه مطلب
جمعه, 30 آبان,1399
عملیات زیر سازی و آماده سازی جهت آسفالت شهرک امیریه

عملیات زیر سازی و آماده سازی جهت آسفالت شهرک امیریه

عملکرد اکیپ زیر سازی معاونت امور اجرایی وزیر بنایی شهرداری منطقه یک

✅ عملیات زیر سازی و آماده سازی جهت آسفالت شهرک امیریه توسط اکیب زیرسازی معاونت امور اجرائی و زیربنائی شهرداری منطقه یک
📸 روابط عمومی شهرداری منطقه یک

ادامه مطلب
جمعه, 30 آبان,1399
عملیات زیر سازی و آماده سازی جهت آسفالت شوارع  سطح  منطقه

عملیات زیر سازی و آماده سازی جهت آسفالت شوارع سطح منطقه

عملکرد اکیپ زیر سازی معاونت امور اجرایی وزیر بنایی شهرداری منطقه یک

✅ عملیات زیر سازی و آماده سازی جهت آسفالت شوارع  سطح  منطقه توسط اکیب زیرسازی معاونت امور اجرائی و زیربنائی شهرداری منطقه یک
📸 روابط عمومی شهرداری منطقه یک

ادامه مطلب
جمعه, 30 آبان,1399
عملیات لکه گیری آسفالت  معابر سطح منطقه

عملیات لکه گیری آسفالت معابر سطح منطقه

عملکرد اکیپ مرمت معاونت خدمات شهری منطقه یک

 عملیات لکه گیری آسفالت  معابر سطح منطقه توسط اکیب مرمت معاونت خدمات شهری شهرداری منطقه یک

📸 روابط عمومی شهرداری منطقه یک

ادامه مطلب
جمعه, 30 آبان,1399
عملیات لکه گیری آسفالت  معابر سطح منطقه

عملیات لکه گیری آسفالت معابر سطح منطقه

عملکرد اکیپ مرمت معاونت خدمات شهری منطقه یک

✅ عملیات لکه گیری آسفالت  معابر سطح منطقه توسط اکیب مرمت معاونت خدمات شهری شهرداری منطقه یک

📸 روابط عمومی شهرداری منطقه یک

ادامه مطلب
جمعه, 30 آبان,1399
عملیات لکه گیری آسفالت  معابر سطح منطقه

عملیات لکه گیری آسفالت معابر سطح منطقه

عملکرد اکیپ مرمت معاونت خدمات شهری منطقه یک

✅ عملیات لکه گیری آسفالت  معابر سطح منطقه توسط اکیب مرمت معاونت خدمات شهری شهرداری منطقه یک

📸 روابط عمومی شهرداری منطقه یک

ادامه مطلب
جمعه, 30 آبان,1399
عمليات جدول گذاری در سطح منطقه توسط اکیپ معاونت خدمات شهري منطقه يك

عمليات جدول گذاری در سطح منطقه توسط اکیپ معاونت خدمات شهري منطقه يك

عملکرد اکیپ معاونت خدمات شهری منطقه یک

✅عمليات جدول گذاری در سطح منطقه توسط اکیپ معاونت خدمات شهري منطقه يك

📸روابط عمومي شهرداري منطقه يك

ادامه مطلب
جمعه, 30 آبان,1399
عمليات جدول گذاری در سطح منطقه توسط اکیپ معاونت خدمات شهري منطقه يك

عمليات جدول گذاری در سطح منطقه توسط اکیپ معاونت خدمات شهري منطقه يك

عملکرد اکیپ معاونت خدمات شهری منطقه یک

✅عمليات جدول گذاری در سطح منطقه توسط اکیپ معاونت خدمات شهري منطقه يك

📸روابط عمومي شهرداري منطقه يك

ادامه مطلب
جمعه, 30 آبان,1399
عمليات صدا گیری وجوشکاری پل های فلزی  توسط اکیپ جوشکاری معاونت خدمات شهري منطقه يك

عمليات صدا گیری وجوشکاری پل های فلزی توسط اکیپ جوشکاری معاونت خدمات شهري منطقه يك

عملکرد اکیپ جوشکاری معاونت خدمات شهری منطقه یک

✅عمليات صدا گیری وجوشکاری پل های فلزی  توسط اکیپ جوشکاری معاونت خدمات شهري منطقه يك

📸روابط عمومي شهرداري منطقه يك

ادامه مطلب
جمعه, 30 آبان,1399
عمليات صدا گیری وجوشکاری پل های فلزی  توسط اکیپ جوشکاری معاونت خدمات شهري منطقه يك

عمليات صدا گیری وجوشکاری پل های فلزی توسط اکیپ جوشکاری معاونت خدمات شهري منطقه يك

عملکرد اکیپ جوشکاری معاونت خدمات شهری منطقه یک

✅عمليات صدا گیری وجوشکاری پل های فلزی  توسط اکیپ جوشکاری معاونت خدمات شهري منطقه يك

📸روابط عمومي شهرداري منطقه يك

ادامه مطلب
جمعه, 30 آبان,1399
مناسبت هفته دفاع مقدس از ایثار گران و فرزندان شهید 8 سال دفاع مقدس شاغل در شهرداری...

مناسبت هفته دفاع مقدس از ایثار گران و فرزندان شهید 8 سال دفاع مقدس شاغل در شهرداری...

ه مناسبت هفته دفاع مقدس از ایثار گران و فرزندان شهید 8 سال دفاع مقدس شاغل در شهرداری منطقه یک تجلیل شد. مهندس رضا جوان کیا شهردار منطقه یک در این مراسم با تبریک هفته دفاع...
ادامه مطلب
جمعه, 30 آبان,1399
اولین891011121314151617انتها
آمار بازدید
دی ان ان