gion

اخبار و رویدادها

حضور حاج محمد حضرتپور شهردار  اروميه در منطقه یک شهرداری برای رسیدگی به امور #مودیان و...

حضور حاج محمد حضرتپور شهردار اروميه در منطقه یک شهرداری برای رسیدگی به امور #مودیان و...

 حضور حاج محمد حضرتپور شهردار  اروميه در منطقه یک شهرداری برای رسیدگی به امور #مودیان و رفع مشکلات آنها  📍دستورات فوری شهردار  برای رفع مسائل مودیان در...
ادامه مطلب
یکشنبه, 01 تیر,1399
حضور حاج محمد حضرتپور شهردار  اروميه در منطقه یک شهرداری برای رسیدگی به امور #مودیان و...

حضور حاج محمد حضرتپور شهردار اروميه در منطقه یک شهرداری برای رسیدگی به امور #مودیان و...

✅ حضور حاج محمد حضرتپور شهردار  اروميه در منطقه یک شهرداری برای رسیدگی به امور #مودیان و رفع مشکلات آنها  📍دستورات فوری شهردار  برای رفع مسائل مودیان در...
ادامه مطلب
یکشنبه, 01 تیر,1399
بازديد مهندس مجتبي عليزاده شهردار منطقه يك از واحد هاي درآمد و شهرسازي منطقه

بازديد مهندس مجتبي عليزاده شهردار منطقه يك از واحد هاي درآمد و شهرسازي منطقه

بازديد مهندس مجتبي عليزاده شهردار منطقه يك از واحد هاي درآمد و شهرسازي منطقه جهت رسيدگي به امورات موديان محترم  ✍🏻 دستورات فوري از سوي شهردار منطقه براي موديان صادر...
ادامه مطلب
یکشنبه, 01 تیر,1399
روز های پرکار واحدهاي  درآمد و شهرسازي شهرداری منطقه يك

روز های پرکار واحدهاي درآمد و شهرسازي شهرداری منطقه يك

✅ روز های پرکار واحدهاي  درآمد و شهرسازي شهرداری منطقه يك و استقبال موديان محترم جهت پرداخت عوارض و خدمات شهرداري  هم اکنون 📸روابط عمومي شهرداري منطقه يك
ادامه مطلب
یکشنبه, 01 تیر,1399
روز های پرکار واحدهاي  درآمد و شهرسازي شهرداری منطقه يك

روز های پرکار واحدهاي درآمد و شهرسازي شهرداری منطقه يك

✅ روز های پرکار واحدهاي  درآمد و شهرسازي شهرداری منطقه يك و استقبال موديان محترم جهت پرداخت عوارض و خدمات شهرداري  هم اکنون 📸روابط عمومي شهرداري منطقه يك
ادامه مطلب
یکشنبه, 01 تیر,1399
عملیات آسفالت ریزی منشعبات خیابان بهاران

عملیات آسفالت ریزی منشعبات خیابان بهاران

 عملیات آسفالت ریزی منشعبات خیابان بهاران

📸 روابط عمومی شهرداری منطقه یک

ادامه مطلب
یکشنبه, 01 تیر,1399
عملیات آسفالت ریزی منشعبات خیابان بهاران

عملیات آسفالت ریزی منشعبات خیابان بهاران

✅ عملیات آسفالت ریزی منشعبات خیابان بهاران

📸 روابط عمومی شهرداری منطقه یک

ادامه مطلب
یکشنبه, 01 تیر,1399
عملیات آسفالت ریزی منشعبات خیابان بهاران

عملیات آسفالت ریزی منشعبات خیابان بهاران

✅ عملیات آسفالت ریزی منشعبات خیابان بهاران

📸 روابط عمومی شهرداری منطقه یک

ادامه مطلب
یکشنبه, 01 تیر,1399
عملیات آسفالت ریزی منشعبات خیابان بهاران

عملیات آسفالت ریزی منشعبات خیابان بهاران

✅ عملیات آسفالت ریزی منشعبات خیابان بهاران

📸 روابط عمومی شهرداری منطقه یک

ادامه مطلب
یکشنبه, 01 تیر,1399
عملیات آسفالت ریزی منشعبات خیابان بهاران

عملیات آسفالت ریزی منشعبات خیابان بهاران

 عملیات آسفالت ریزی منشعبات خیابان بهاران

📸 روابط عمومی شهرداری منطقه یک

ادامه مطلب
یکشنبه, 01 تیر,1399
عملیات زیر سازی و آماده سازی جهت آسفالت شوارع خیابان بهاران

عملیات زیر سازی و آماده سازی جهت آسفالت شوارع خیابان بهاران

عملکرد اکیپ معاونت امور اجرایی و زیر بنایی شهرداری منطقه یک

✅ عملیات زیر سازی و آماده سازی جهت آسفالت شوارع خیابان بهاران توسط اکیب زیرسازی معاونت امور اجرائی و زیربنائی شهرداری منطقه یک 📍 خیابان بهاران 📸 روابط عمومی شهرداری...
ادامه مطلب
یکشنبه, 01 تیر,1399
اولین567891011121314انتها
آمار بازدید
دی ان ان