gion

اخبار و رویدادها

ادامه روند عمليات برف روبي شبانه روزي و بسیج تمامی ماشین آلات

ادامه روند عمليات برف روبي شبانه روزي و بسیج تمامی ماشین آلات

عملکرد معاونت خدمات شهری منطقه یک

 ادامه روند عمليات برف روبي شبانه روزي و بسیج تمامی ماشین آلات اكيب زيرسازي ستاد مدیریت بحران  شهرداري منطقه،در جهت بازگشایی معابر   📸 روابط عمومي...
ادامه مطلب
یکشنبه, 04 اسفند,1398
ادامه روند عمليات برف روبي شبانه روزي و بسیج تمامی ماشین آلات اكيب

ادامه روند عمليات برف روبي شبانه روزي و بسیج تمامی ماشین آلات اكيب

عملکرد معاونت خدمات شهری منطقه یک

✅ ادامه روند عمليات برف روبي شبانه روزي و بسیج تمامی ماشین آلات اكيب زيرسازي ستاد مدیریت بحران  شهرداري منطقه،در جهت بازگشایی معابر   📸 روابط عمومي شهرداري...
ادامه مطلب
یکشنبه, 04 اسفند,1398
ادامه روند عمليات برف روبي شبانه روزي و بسیج تمامی ماشین آلات

ادامه روند عمليات برف روبي شبانه روزي و بسیج تمامی ماشین آلات

عملکرد معاونت خدمات شهری منطقه یک

 ادامه روند عمليات برف روبي شبانه روزي و بسیج تمامی ماشین آلات اكيب زيرسازي ستاد مدیریت بحران  شهرداري منطقه،در جهت بازگشایی معابر   📸 روابط عمومي...
ادامه مطلب
یکشنبه, 04 اسفند,1398
عملیات برف روبی پخش مخلوط شن ونمک سطح منطقه توسط اکیپهای آماده معاونت خدمات شهری...

عملیات برف روبی پخش مخلوط شن ونمک سطح منطقه توسط اکیپهای آماده معاونت خدمات شهری...

عملکرد معاونت خدمات شهری منطقه یک

 عملیات برف روبی پخش مخلوط شن ونمک سطح منطقه توسط اکیپهای آماده معاونت خدمات شهری شهرداری منطقه يك از آغازین لحظات بارش برف تا هم اکنون بصورت مستمر وشبانه روزی 📸روابط...
ادامه مطلب
دوشنبه, 28 بهمن,1398
عملیات برف روبی پخش مخلوط شن ونمک سطح منطقه توسط اکیپهای آماده معاونت خدمات شهری...

عملیات برف روبی پخش مخلوط شن ونمک سطح منطقه توسط اکیپهای آماده معاونت خدمات شهری...

عملکرد معاونت خدمات شهری منطقه یک

✅ عملیات برف روبی پخش مخلوط شن ونمک سطح منطقه توسط اکیپهای آماده معاونت خدمات شهری شهرداری منطقه يك از آغازین لحظات بارش برف تا هم اکنون بصورت مستمر وشبانه روزی 📸روابط...
ادامه مطلب
دوشنبه, 28 بهمن,1398
عملیات برف روبی پخش مخلوط شن ونمک سطح منطقه توسط اکیپهای آماده معاونت خدمات شهری...

عملیات برف روبی پخش مخلوط شن ونمک سطح منطقه توسط اکیپهای آماده معاونت خدمات شهری...

عملکرد معاونت خدمات شهری منطقه یک

✅ عملیات برف روبی پخش مخلوط شن ونمک سطح منطقه توسط اکیپهای آماده معاونت خدمات شهری شهرداری منطقه يك از آغازین لحظات بارش برف تا هم اکنون بصورت مستمر وشبانه روزی 📸روابط...
ادامه مطلب
دوشنبه, 28 بهمن,1398
عملیات برف روبی پخش مخلوط شن ونمک سطح منطقه توسط اکیپهای آماده معاونت خدمات شهری...

عملیات برف روبی پخش مخلوط شن ونمک سطح منطقه توسط اکیپهای آماده معاونت خدمات شهری...

عملکرد معاونت خدمات شهری منطقه یک

✅ عملیات برف روبی پخش مخلوط شن ونمک سطح منطقه توسط اکیپهای آماده معاونت خدمات شهری شهرداری منطقه يك از آغازین لحظات بارش برف تا هم اکنون بصورت مستمر وشبانه روزی 📸روابط...
ادامه مطلب
دوشنبه, 28 بهمن,1398
عمليات برف روبي معابر سطح منطقه يك جهت سهولت در تردد و جلوگيري از لغزندگي معابر

عمليات برف روبي معابر سطح منطقه يك جهت سهولت در تردد و جلوگيري از لغزندگي معابر

عملکرد معاونت خدمات شهری منطقه یک

✅ عمليات برف روبي معابر سطح منطقه يك جهت سهولت در تردد و جلوگيري از لغزندگي معابر، توسط اكيب زيرسازي معاونت امور زيربنائي و حمل و نقل شهرداري منطقه يك 📸روابط عمومي شهرداري...
ادامه مطلب
دوشنبه, 28 بهمن,1398
عمليات برف روبي معابر سطح منطقه يك جهت سهولت در تردد و جلوگيري از لغزندگي معابر

عمليات برف روبي معابر سطح منطقه يك جهت سهولت در تردد و جلوگيري از لغزندگي معابر

عملکرد معاونت خدمات شهری منطقه یک

✅ عمليات برف روبي معابر سطح منطقه يك جهت سهولت در تردد و جلوگيري از لغزندگي معابر، توسط اكيب زيرسازي معاونت امور زيربنائي و حمل و نقل شهرداري منطقه يك 📸روابط عمومي شهرداري...
ادامه مطلب
دوشنبه, 28 بهمن,1398
انجام عملیات برف روبی جهت تسهیل در تردد شهروندان و روان سازی معابر

انجام عملیات برف روبی جهت تسهیل در تردد شهروندان و روان سازی معابر

◻️انجام عملیات برف روبی جهت تسهیل در تردد شهروندان و روان سازی معابر / هم اکنون

ادامه مطلب
دوشنبه, 28 بهمن,1398
عمليات برف روبي معابر سطح منطقه يك جهت سهولت در تردد و جلوگيري از لغزندگي معابر

عمليات برف روبي معابر سطح منطقه يك جهت سهولت در تردد و جلوگيري از لغزندگي معابر

عملکرد معاونت خدمات شهری منطقه یک

✅ عمليات برف روبي معابر سطح منطقه يك جهت سهولت در تردد و جلوگيري از لغزندگي معابر، توسط اكيب زيرسازي معاونت امور زيربنائي و حمل و نقل شهرداري منطقه يك 📸روابط عمومي شهرداري...
ادامه مطلب
دوشنبه, 28 بهمن,1398
اولین567891011121314انتها
آمار بازدید
دی ان ان