gion

اخبار و رویدادها

مراحل پایانی و آماده سازی جهت آسفالت ،اصلاح هندسی تقاطع خیابان فرهنگ ، جهت سهولت در تردد

مراحل پایانی و آماده سازی جهت آسفالت ،اصلاح هندسی تقاطع خیابان فرهنگ ، جهت سهولت در تردد

عملکرد اکیپ زیرسازی معاونت امور اجرایی و زیر بنایی شهرداری منطقه یک

✅ مراحل پایانی و آماده سازی جهت آسفالت ،اصلاح هندسی تقاطع خیابان فرهنگ ، جهت سهولت در تردد همشهریان محترم  توسط اکیب زیرسازی معاونت امور زیر بنائی شهرداری منطقه یک 📍...
ادامه مطلب
شنبه, 10 خرداد,1399
عملیات اصلاح هندسی تقاطع خیابان فرهنگ ، جهت سهولت در تردد همشهریان محترم

عملیات اصلاح هندسی تقاطع خیابان فرهنگ ، جهت سهولت در تردد همشهریان محترم

عملکرد اکیپ زیر سازی معاونت امور اجرایی و زیر بنایی شهرداری منطقه یک

✅عملیات اصلاح هندسی تقاطع خیابان فرهنگ ، جهت سهولت در تردد همشهریان محترم  توسط اکیب زیرسازی معاونت امور زیر بنائی شهرداری منطقه یک 📍 خیابان فرهنگ 📸 روابط عمومی...
ادامه مطلب
شنبه, 10 خرداد,1399
عملیات اصلاح هندسی تقاطع خیابان فرهنگ ، جهت سهولت در تردد همشهریان محترم

عملیات اصلاح هندسی تقاطع خیابان فرهنگ ، جهت سهولت در تردد همشهریان محترم

عملکرد اکیپ زیر سازی معاونت امور اجرایی و زیربنایی شهرداری منطقه یک

✅عملیات اصلاح هندسی تقاطع خیابان فرهنگ ، جهت سهولت در تردد همشهریان محترم  توسط اکیب زیرسازی معاونت امور زیر بنائی شهرداری منطقه یک 📍 خیابان فرهنگ 📸 روابط عمومی...
ادامه مطلب
شنبه, 10 خرداد,1399
عملیات اصلاح هندسی تقاطع خیابان فرهنگ ، جهت سهولت در تردد همشهریان محترم

عملیات اصلاح هندسی تقاطع خیابان فرهنگ ، جهت سهولت در تردد همشهریان محترم

عملکرد اکیپ زیرسازی معاونت امور اجرایی و زیر بنایی شهرداری منطقه یک

✅عملیات اصلاح هندسی تقاطع خیابان فرهنگ ، جهت سهولت در تردد همشهریان محترم  توسط اکیب زیرسازی معاونت امور زیر بنائی شهرداری منطقه یک 📍 خیابان فرهنگ 📸 روابط عمومی...
ادامه مطلب
شنبه, 10 خرداد,1399
عملیات زیر سازی و آماده سازی جهت آسفالت خیابان کوهسار

عملیات زیر سازی و آماده سازی جهت آسفالت خیابان کوهسار

عملکرد اکیپ زیر سازی معاونت اموراجرایی و زیر بنایی شهرداری منطقه یک

✅ عملیات زیر سازی و آماده سازی جهت آسفالت خیابان کوهسار توسط اکیب زیرسازی معاونت امور اجرائی و زیربنائی شهرداری منطقه یک ارومیه 📍 خیابان کوهسار 📸 روابط عمومی شهرداری...
ادامه مطلب
شنبه, 10 خرداد,1399
عملیات زیر سازی و آماده سازی جهت آسفالت خیابان کوهسار

عملیات زیر سازی و آماده سازی جهت آسفالت خیابان کوهسار

عملکرد اکیپ زیرسازی معاونت امور اجرایی و زیر بنایی شهرداری منطقه یک

✅ عملیات زیر سازی و آماده سازی جهت آسفالت خیابان کوهسار توسط اکیب زیرسازی معاونت امور اجرائی و زیربنائی شهرداری منطقه یک ارومیه 📍 خیابان کوهسار 📸 روابط عمومی شهرداری...
ادامه مطلب
شنبه, 10 خرداد,1399
عملیات زیر سازی و آماده سازی جهت آسفالت خیابان کوهسار توسط

عملیات زیر سازی و آماده سازی جهت آسفالت خیابان کوهسار توسط

عملکرد اکیپ زیرسازی معاونت امور اجرایی و زیر بنایی شهرداری منطقه یک

✅ عملیات زیر سازی و آماده سازی جهت آسفالت خیابان کوهسار توسط اکیب زیرسازی معاونت امور اجرائی و زیربنائی شهرداری منطقه یک ارومیه 📍 خیابان کوهسار 📸 روابط عمومی شهرداری...
ادامه مطلب
شنبه, 10 خرداد,1399
جلسه تودیع و معارفه رئیس اداره نظارت بر صدور مجور  ، شهرداری منطقه یک

جلسه تودیع و معارفه رئیس اداره نظارت بر صدور مجور ، شهرداری منطقه یک

✅ جلسه تودیع و معارفه رئیس اداره نظارت بر صدور مجور  ، شهرداری منطقه یک  باحضور آقای برجسته مسئول کارگزینی شهرداری ، شهردار و پرسنل منطقه یک برگزار...
ادامه مطلب
شنبه, 10 خرداد,1399
عملیات زیر سازی و آماده سازی جهت آسفالت خیابان شهید احمدپور

عملیات زیر سازی و آماده سازی جهت آسفالت خیابان شهید احمدپور

عملکرد اکیپ زیرسازی معاونت امور اجرایی وزیر بنایی شهرداری منطقه یک

✅ عملیات زیر سازی و آماده سازی جهت آسفالت خیابان شهید احمدپور توسط اکیب زیرسازی معاونت امور اجرائی و زیربنائی شهرداری منطقه یک ارومیه

 

ادامه مطلب
شنبه, 10 خرداد,1399
عملیات زیر سازی و آماده سازی جهت آسفالت خیابان شهید احمدپور توسط

عملیات زیر سازی و آماده سازی جهت آسفالت خیابان شهید احمدپور توسط

عملکرد اکیپ زیرسازی معاونت امور اجرایی و زیربنایی شهرداری منطقه یک

✅ عملیات زیر سازی و آماده سازی جهت آسفالت خیابان شهید احمدپور توسط اکیب زیرسازی معاونت امور اجرائی و زیربنائی شهرداری منطقه یک 📍 خیابان شهید احمدپور (انعام) 📸 روابط...
ادامه مطلب
شنبه, 10 خرداد,1399
عملیات زیر سازی و آماده سازی جهت آسفالت خیابان شهید احمدپور توسط اکیب زیرسازی معاونت...

عملیات زیر سازی و آماده سازی جهت آسفالت خیابان شهید احمدپور توسط اکیب زیرسازی معاونت...

عملکرد اکیپ زیرسازی معاونت امور اجرایی و زیر بنایی شهرداری منطقه یک

✅ عملیات زیر سازی و آماده سازی جهت آسفالت خیابان شهید احمدپور توسط اکیب زیرسازی معاونت امور اجرائی و زیربنائی شهرداری منطقه یک 📍 خیابان شهید احمدپور (انعام) 📸 روابط...
ادامه مطلب
شنبه, 10 خرداد,1399
اولین234567891011انتها
آمار بازدید
دی ان ان