gion

اخبار و رویدادها

عمليات شبانه روزي بارگيري نمك از انبار مصالح ( دپو) جهت پخش در معابر سطح منطقه

عمليات شبانه روزي بارگيري نمك از انبار مصالح ( دپو) جهت پخش در معابر سطح منطقه

✅ عمليات شبانه روزي بارگيري نمك از انبار مصالح ( دپو) جهت پخش در معابر سطح منطقه توسط اكيب مديريت بحران شهرداري منطقه يك
📸  ( روابط عمومي شهرداري منطقه يك)

ادامه مطلب
یکشنبه, 20 بهمن,1398
✅ عمليات شبانه روزي بارگيري نمك از انبار مصالح ( دپو) جهت پخش در معابر سطح منطقه توسط...

✅ عمليات شبانه روزي بارگيري نمك از انبار مصالح ( دپو) جهت پخش در معابر سطح منطقه توسط...

عملکرد معاونت خدمات شهری منطقه یک

✅ عمليات شبانه روزي بارگيري نمك از انبار مصالح ( دپو) جهت پخش در معابر سطح منطقه توسط اكيب مديريت بحران شهرداري منطقه يك
📸  ( روابط عمومي شهرداري منطقه يك)

ادامه مطلب
یکشنبه, 20 بهمن,1398
عمليات شبانه روزي بارگيري نمك از انبار مصالح ( دپو) جهت پخش در معابر سطح منطقه

عمليات شبانه روزي بارگيري نمك از انبار مصالح ( دپو) جهت پخش در معابر سطح منطقه

✅ عمليات شبانه روزي بارگيري نمك از انبار مصالح ( دپو) جهت پخش در معابر سطح منطقه توسط اكيب مديريت بحران شهرداري منطقه يك
📸  ( روابط عمومي شهرداري منطقه يك)

ادامه مطلب
یکشنبه, 20 بهمن,1398
عمليات برف روبي معابر سطح منطقه يك جهت سهولت در تردد و جلوگيري از لغزندگي معابر

عمليات برف روبي معابر سطح منطقه يك جهت سهولت در تردد و جلوگيري از لغزندگي معابر

عملکرد معاونت خدمات شهری منطقه یک

✅ عمليات برف روبي معابر سطح منطقه يك جهت سهولت در تردد و جلوگيري از لغزندگي معابر، توسط اكيب زيرسازي معاونت امور زيربنائي و حمل و نقل شهرداري منطقه يك 📸روابط عمومي شهرداري...
ادامه مطلب
یکشنبه, 20 بهمن,1398
عمليات برف روبي معابر سطح منطقه يك جهت سهولت در تردد و جلوگيري از لغزندگي معابر

عمليات برف روبي معابر سطح منطقه يك جهت سهولت در تردد و جلوگيري از لغزندگي معابر

عملکرد معاونت خدمات شهری منطقه یک

✅ عمليات برف روبي معابر سطح منطقه يك جهت سهولت در تردد و جلوگيري از لغزندگي معابر، توسط اكيب زيرسازي معاونت امور زيربنائي و حمل و نقل شهرداري منطقه يك 📸روابط عمومي شهرداري...
ادامه مطلب
یکشنبه, 20 بهمن,1398
عمليات برف روبي معابر سطح منطقه يك جهت سهولت در تردد و جلوگيري از لغزندگي معابر

عمليات برف روبي معابر سطح منطقه يك جهت سهولت در تردد و جلوگيري از لغزندگي معابر

عملکرد معاونت خدمات شهری منطقه یک

✅ عمليات برف روبي معابر سطح منطقه يك جهت سهولت در تردد و جلوگيري از لغزندگي معابر، توسط اكيب زيرسازي معاونت امور زيربنائي و حمل و نقل شهرداري منطقه يك 📸روابط عمومي شهرداري...
ادامه مطلب
یکشنبه, 20 بهمن,1398
عمليات برف روبي معابر سطح منطقه يك جهت سهولت در تردد و جلوگيري از لغزندگي معابر

عمليات برف روبي معابر سطح منطقه يك جهت سهولت در تردد و جلوگيري از لغزندگي معابر

عملکرد معاونت خدمات شهری منطقه یک

✅ عمليات برف روبي معابر سطح منطقه يك جهت سهولت در تردد و جلوگيري از لغزندگي معابر، توسط اكيب زيرسازي معاونت امور زيربنائي و حمل و نقل شهرداري منطقه يك 📸روابط عمومي شهرداري...
ادامه مطلب
یکشنبه, 20 بهمن,1398
عمليات برف روبي معابر سطح منطقه يك جهت سهولت در تردد و جلوگيري از لغزندگي معابر

عمليات برف روبي معابر سطح منطقه يك جهت سهولت در تردد و جلوگيري از لغزندگي معابر

عملکرد معاونت خدمات شهری منطقه یک

✅ عمليات برف روبي معابر سطح منطقه يك جهت سهولت در تردد و جلوگيري از لغزندگي معابر، توسط اكيب زيرسازي معاونت امور زيربنائي و حمل و نقل شهرداري منطقه يك 📸روابط عمومي شهرداري...
ادامه مطلب
یکشنبه, 20 بهمن,1398
جلسه کمیته درآمد شهرداری منطقه یک با حضور مهندس علیزاده شهردار منطقه یک

جلسه کمیته درآمد شهرداری منطقه یک با حضور مهندس علیزاده شهردار منطقه یک

جلسه کمیته درآمد شهرداری منطقه یک با حضور مهندس علیزاده شهردار منطقه یک و اعضای کمیته منطقه با محوریت بررسی کمسیون ماده 77 و ارائه آمار واحد های مالی و شهرسازی منطقه برگزار...
ادامه مطلب
جمعه, 18 بهمن,1398
✅ عمليات نمك پاشي معابر شيب دار سطح منطقه يك

✅ عمليات نمك پاشي معابر شيب دار سطح منطقه يك

عملکرد معاونت خدمات شهری منطقه یک

✅ عمليات نمك پاشي معابر شيب دار سطح منطقه يك و جلوگيري از لغزندگي و سهولت در تردد همشهريان محترم توسط اكيب اماني معاونت خدمات شهري منطقه يك 📸روابط عمومي شهرداري منطقه يك
ادامه مطلب
جمعه, 04 بهمن,1398
عمليات نمك پاشي معابر شيب دار سطح منطقه يك

عمليات نمك پاشي معابر شيب دار سطح منطقه يك

عملکرد معاونت خدمات شهری منطقه یک

✅ عمليات نمك پاشي معابر شيب دار سطح منطقه يك و جلوگيري از لغزندگي و سهولت در تردد همشهريان محترم توسط اكيب اماني معاونت خدمات شهري منطقه يك 📸روابط عمومي شهرداري منطقه يك
ادامه مطلب
جمعه, 04 بهمن,1398
اولین234567891011انتها
آمار بازدید
دی ان ان