gion

اخبار و رویدادها

عملیات زیر سازی و آماده سازی جهت آسفالت شوارع خیابان تابان یک

عملیات زیر سازی و آماده سازی جهت آسفالت شوارع خیابان تابان یک

عملکرد امور اجرایی و زیر بنایی شهرداری منطقه یک

✅ عملیات زیر سازی و آماده سازی جهت آسفالت شوارع خیابان تابان یک توسط اکیب زیرسازی معاونت امور اجرائی و زیربنائی شهرداری منطقه یک 📍 خیابان تابان یک 📸 روابط عمومی شهرداری...
ادامه مطلب
یکشنبه, 01 تیر,1399
عمليات آسفالت ریزی اصلاح هندسی در اول خیابان فرهنگ ،خیابان مخابرات ،خیابان بیابانی...

عمليات آسفالت ریزی اصلاح هندسی در اول خیابان فرهنگ ،خیابان مخابرات ،خیابان بیابانی...

عملکرد اکیپ اسفالت معاونت خدمات شهری شهرداری منطقه یک

✅عمليات آسفالت ریزی اصلاح هندسی در اول خیابان فرهنگ ،خیابان مخابرات ،خیابان بیابانی ۲،فلکه ۹دی توسط اکیپ آسفالت معاونت خدمات شهری منطقه يك 📸روابط عمومي شهرداري منطقه يك
ادامه مطلب
یکشنبه, 01 تیر,1399
عمليات آسفالت ریزی اصلاح هندسی در اول خیابان فرهنگ ،خیابان مخابرات ،خیابان بیابانی...

عمليات آسفالت ریزی اصلاح هندسی در اول خیابان فرهنگ ،خیابان مخابرات ،خیابان بیابانی...

عملکرد اکیپ اسفالت معاونت خدمات شهری شهرداری منطقه یک

✅عمليات آسفالت ریزی اصلاح هندسی در اول خیابان فرهنگ ،خیابان مخابرات ،خیابان بیابانی ۲،فلکه ۹دی توسط اکیپ آسفالت معاونت خدمات شهری منطقه يك 📸روابط عمومي شهرداري منطقه يك
ادامه مطلب
یکشنبه, 01 تیر,1399
عمليات آسفالت ریزی اصلاح هندسی در اول خیابان فرهنگ ،خیابان مخابرات ،خیابان بیابانی...

عمليات آسفالت ریزی اصلاح هندسی در اول خیابان فرهنگ ،خیابان مخابرات ،خیابان بیابانی...

عملکرد اکیپ اسفالت معاونت خدمات شهری شهرداری منطقه یک

✅عمليات آسفالت ریزی اصلاح هندسی در اول خیابان فرهنگ ،خیابان مخابرات ،خیابان بیابانی ۲،فلکه ۹دی توسط اکیپ آسفالت معاونت خدمات شهری منطقه يك 📸روابط عمومي شهرداري منطقه يك
ادامه مطلب
یکشنبه, 01 تیر,1399
عمليات صدا گیری وجوشکاری بیش از۲۵مورداز پلهای فلزی در سه ماه نخست سال جاری

عمليات صدا گیری وجوشکاری بیش از۲۵مورداز پلهای فلزی در سه ماه نخست سال جاری

عملکرد معاونت خدمات شهری شهرداری منطقه یک

عمليات صدا گیری وجوشکاری بیش از۲۵مورداز پلهای فلزی در سه ماه نخست سال جاری توسط اکیپ جوشکاری معاونت خدمات شهري منطقه يك

📸روابط عمومي شهرداري منطقه يك

ادامه مطلب
یکشنبه, 01 تیر,1399
عمليات صدا گیری وجوشکاری بیش از۲۵مورداز پلهای فلزی در سه ماه نخست سال جاری

عمليات صدا گیری وجوشکاری بیش از۲۵مورداز پلهای فلزی در سه ماه نخست سال جاری

عملکرد معاونت خدمات شهری شهرداری منطقه یک

✅عمليات صدا گیری وجوشکاری بیش از۲۵مورداز پلهای فلزی در سه ماه نخست سال جاری توسط اکیپ جوشکاری معاونت خدمات شهري منطقه يك

📸روابط عمومي شهرداري منطقه يك

ادامه مطلب
یکشنبه, 01 تیر,1399
عمليات پوشش جوب های طولی وعرضی تقاطع والفجر فرهنگ

عمليات پوشش جوب های طولی وعرضی تقاطع والفجر فرهنگ

عملکرد معاونت خدمات شهری منطقه یک

✅ عمليات پوشش جوب های طولی وعرضی تقاطع والفجر فرهنگ با دال بتونی  توسط اكيب معاونت خدمات شهری منطقه يك

📍فرهنگ

📸روابط عمومي شهرداري منطقه يك

ادامه مطلب
یکشنبه, 01 تیر,1399
عمليات پوشش جوب های طولی وعرضی تقاطع والفجر فرهنگ

عمليات پوشش جوب های طولی وعرضی تقاطع والفجر فرهنگ

عملکرد معاونت خدمات شهری منطقه یک

✅ عمليات پوشش جوب های طولی وعرضی تقاطع والفجر فرهنگ با دال بتونی  توسط اكيب معاونت خدمات شهری منطقه يك

📍فرهنگ

📸روابط عمومي شهرداري منطقه يك

ادامه مطلب
یکشنبه, 01 تیر,1399
عمليات شبانه آماده سازي دور برگردان خيابان شهيد تيموري جهت رفع ترافيك و رفاه تردد همشهريان

عمليات شبانه آماده سازي دور برگردان خيابان شهيد تيموري جهت رفع ترافيك و رفاه تردد همشهريان

عملکرد اکیپ زیرسازی معاونت امور زیربنایی و حمل نقل شهرداری منطقه یک

✅ عمليات شبانه آماده سازي دور برگردان خيابان شهيد تيموري جهت رفع ترافيك و رفاه تردد همشهريان محترم توسط اكيب زيرسازي معاونت امور زيربنائي و حمل و نقل شهرداري منطقه...
ادامه مطلب
شنبه, 31 خرداد,1399
جلسه تودیع و معارفه رئیس اداره طرح تفصیلی و معماری شهرسازی  ، شهرداری منطقه یک

جلسه تودیع و معارفه رئیس اداره طرح تفصیلی و معماری شهرسازی ، شهرداری منطقه یک

✅ جلسه تودیع و معارفه رئیس اداره طرح تفصیلی و معماری شهرسازی  ، شهرداری منطقه یک  باحضور  شهردار و مدیران منطقه یک برگزار گردید.  دراین جلسه آقای مهدی...
ادامه مطلب
جمعه, 16 خرداد,1399
مراحل پایانی و آماده سازی جهت آسفالت ،اصلاح هندسی تقاطع خیابان فرهنگ ، جهت سهولت در...

مراحل پایانی و آماده سازی جهت آسفالت ،اصلاح هندسی تقاطع خیابان فرهنگ ، جهت سهولت در...

عملکرد اکیپ زیرسازی معاونت اجرایی و زیر بنایی شهرداری منطقه یک

✅ مراحل پایانی و آماده سازی جهت آسفالت ،اصلاح هندسی تقاطع خیابان فرهنگ ، جهت سهولت در تردد همشهریان محترم  توسط اکیب زیرسازی معاونت امور زیر بنائی شهرداری منطقه یک 📍...
ادامه مطلب
شنبه, 10 خرداد,1399
12345678910انتها
آمار بازدید
دی ان ان