gion

اخبار و رویدادها

دکتر شهریار کاظمی سرپرست شهرداری منطقه یک  به همراه رضا جلیل زاده معاون مالی و اقتصادی...

دکتر شهریار کاظمی سرپرست شهرداری منطقه یک به همراه رضا جلیل زاده معاون مالی و اقتصادی...

🟩 دکتر شهریار کاظمی سرپرست شهرداری منطقه یک  به همراه رضا جلیل زاده معاون مالی و اقتصادی منطقه یک ،با حضور در واحد های شهرداری منطقه یک، با اهدای هدیه و لوح تقدیر ضمن...
ادامه مطلب
جمعه, 06 فروردین,1400
دکتر شهریار کاظمی سرپرست شهرداری منطقه یک  به همراه رضا جلیل زاده معاون مالی و اقتصادی...

دکتر شهریار کاظمی سرپرست شهرداری منطقه یک به همراه رضا جلیل زاده معاون مالی و اقتصادی...

🟩 دکتر شهریار کاظمی سرپرست شهرداری منطقه یک  به همراه رضا جلیل زاده معاون مالی و اقتصادی منطقه یک ،با حضور در واحد های شهرداری منطقه یک، با اهدای هدیه و لوح تقدیر ضمن...
ادامه مطلب
جمعه, 06 فروردین,1400
دکتر شهریار کاظمی سرپرست شهرداری منطقه یک  به همراه رضا جلیل زاده معاون مالی و اقتصادی...

دکتر شهریار کاظمی سرپرست شهرداری منطقه یک به همراه رضا جلیل زاده معاون مالی و اقتصادی...

 دکتر شهریار کاظمی سرپرست شهرداری منطقه یک  به همراه رضا جلیل زاده معاون مالی و اقتصادی منطقه یک ،با حضور در واحد های شهرداری منطقه یک، با اهدای هدیه و لوح تقدیر ضمن...
ادامه مطلب
جمعه, 06 فروردین,1400
دکتر شهریار کاظمی سرپرست شهرداری منطقه یک  به همراه رضا جلیل زاده معاون مالی و اقتصادی...

دکتر شهریار کاظمی سرپرست شهرداری منطقه یک به همراه رضا جلیل زاده معاون مالی و اقتصادی...

🟩 دکتر شهریار کاظمی سرپرست شهرداری منطقه یک  به همراه رضا جلیل زاده معاون مالی و اقتصادی منطقه یک ،با حضور در واحد های شهرداری منطقه یک، با اهدای هدیه و لوح تقدیر ضمن...
ادامه مطلب
جمعه, 06 فروردین,1400
دکتر شهریار کاظمی سرپرست شهرداری منطقه یک  به همراه رضا جلیل زاده معاون مالی و اقتصادی...

دکتر شهریار کاظمی سرپرست شهرداری منطقه یک به همراه رضا جلیل زاده معاون مالی و اقتصادی...

🟩 دکتر شهریار کاظمی سرپرست شهرداری منطقه یک  به همراه رضا جلیل زاده معاون مالی و اقتصادی منطقه یک ،با حضور در واحد های شهرداری منطقه یک، با اهدای هدیه و لوح تقدیر ضمن...
ادامه مطلب
جمعه, 06 فروردین,1400
دکتر شهریار کاظمی سرپرست شهرداری منطقه یک  به همراه رضا جلیل زاده معاون مالی و اقتصادی...

دکتر شهریار کاظمی سرپرست شهرداری منطقه یک به همراه رضا جلیل زاده معاون مالی و اقتصادی...

🟩 دکتر شهریار کاظمی سرپرست شهرداری منطقه یک  به همراه رضا جلیل زاده معاون مالی و اقتصادی منطقه یک ،با حضور در واحد های شهرداری منطقه یک، با اهدای هدیه و لوح تقدیر ضمن...
ادامه مطلب
جمعه, 06 فروردین,1400
سرپرست شهرداری منطقه یک ارومیه در پیامی سالروز ولادت  ابوالفضل العباس(ع) و روز جانباز...

سرپرست شهرداری منطقه یک ارومیه در پیامی سالروز ولادت ابوالفضل العباس(ع) و روز جانباز...

🟩‌ سرپرست شهرداری منطقه یک ارومیه در پیامی سالروز ولادت  ابوالفضل العباس(ع) و روز جانباز و ولادت زین العابدین حضرت امام سجاد (ع) را به تمامی شهروندان خصوصا جانبازان...
ادامه مطلب
جمعه, 06 فروردین,1400
حضور پرسنل شهرداری منطقه یک در جهت پاسخگویی به مودیان محترم مراجعه کننده

حضور پرسنل شهرداری منطقه یک در جهت پاسخگویی به مودیان محترم مراجعه کننده

✅ حضور پرسنل شهرداری منطقه یک در جهت پاسخگویی به مودیان محترم مراجعه کننده  به این منطقه از شهرداری در آخرین روزهای پایانی سال 1399  🕢 ✍️هم اکنون ساعت ۱۹...
ادامه مطلب
جمعه, 06 فروردین,1400
حضور سرپرست شهرداری منطقه یک در جهت پاسخگویی به مودیان محترم مراجعه کننده

حضور سرپرست شهرداری منطقه یک در جهت پاسخگویی به مودیان محترم مراجعه کننده

✅ حضور سرپرست شهرداری منطقه یک در جهت پاسخگویی به مودیان محترم مراجعه کننده  به این منطقه از شهرداری در آخرین روزهای پایانی سال 1399  🕢 ✍️هم اکنون ساعت ۱۹...
ادامه مطلب
جمعه, 06 فروردین,1400
حضور پرسنل شهرداری منطقه یک در جهت پاسخگویی به مودیان محترم مراجعه کننده  به این منطقه

حضور پرسنل شهرداری منطقه یک در جهت پاسخگویی به مودیان محترم مراجعه کننده به این منطقه

✅ حضور پرسنل شهرداری منطقه یک در جهت پاسخگویی به مودیان محترم مراجعه کننده  به این منطقه از شهرداری در آخرین روزهای پایانی سال 1399  🕢 ✍️هم اکنون ساعت ۱۹...
ادامه مطلب
جمعه, 06 فروردین,1400
حضور پرسنل شهرداری منطقه یک در جهت پاسخگویی به مودیان محترم مراجعه کننده

حضور پرسنل شهرداری منطقه یک در جهت پاسخگویی به مودیان محترم مراجعه کننده

✅ حضور پرسنل شهرداری منطقه یک در جهت پاسخگویی به مودیان محترم مراجعه کننده  به این منطقه از شهرداری در آخرین روزهای پایانی سال 1399  🕢 ✍️هم اکنون ساعت ۱۹...
ادامه مطلب
جمعه, 06 فروردین,1400
12345678910انتها
آمار بازدید
دی ان ان