gion

اخبار و رویدادها

عملیات لکه گیری آسفالت  معابر سطح منطقه

عملیات لکه گیری آسفالت معابر سطح منطقه

عملکرد اکیپ مرمت معاونت خدمات شهری منطقه یک

✅عملیات لکه گیری آسفالت  معابر سطح منطقه توسط اکیب مرمت معاونت خدمات شهری شهرداری منطقه یک

📸 روابط عمومی شهرداری منطقه یک

ادامه مطلب
شنبه, 29 شهریور,1399
عملیات لکه گیری آسفالت  معابر سطح منطقه

عملیات لکه گیری آسفالت معابر سطح منطقه

عملکرد اکیپ مرمت معاونت خدمات شهری منطقه یک

✅عملیات لکه گیری آسفالت  معابر سطح منطقه توسط اکیب مرمت معاونت خدمات شهری شهرداری منطقه یک

📸 روابط عمومی شهرداری منطقه یک

ادامه مطلب
شنبه, 29 شهریور,1399
عملیات زیر سازی و آماده سازی جهت آسفالت شوارع خیابان بهاران

عملیات زیر سازی و آماده سازی جهت آسفالت شوارع خیابان بهاران

عملکرد اکیپ زیر سازی معاونت امور اجرایی وزیر بنایی شهرداری منطقه یک

✅ عملیات زیر سازی و آماده سازی جهت آسفالت شوارع خیابان بهاران توسط اکیب زیرسازی معاونت امور اجرائی و زیربنائی شهرداری منطقه یک 📍 خیابان بهاران 📸 روابط عمومی شهرداری...
ادامه مطلب
شنبه, 29 شهریور,1399
عملیات زیر سازی و آماده سازی جهت آسفالت شوارع خیابان بهاران

عملیات زیر سازی و آماده سازی جهت آسفالت شوارع خیابان بهاران

عملکرد اکیپ زیر سازی معاونت امور اجرایی وزیر بنایی شهرداری منطقه یک

 عملیات زیر سازی و آماده سازی جهت آسفالت شوارع خیابان بهاران توسط اکیب زیرسازی معاونت امور اجرائی و زیربنائی شهرداری منطقه یک 📍 خیابان بهاران 📸 روابط عمومی شهرداری...
ادامه مطلب
شنبه, 29 شهریور,1399
عملیات زیر سازی و آماده سازی جهت آسفالت شوارع خیابان تابان یک

عملیات زیر سازی و آماده سازی جهت آسفالت شوارع خیابان تابان یک

عملکرد اکیپ زیر سازی معاونت امور اجرایی وزیر بنایی شهرداری منطقه یک

✅ عملیات زیر سازی و آماده سازی جهت آسفالت شوارع خیابان تابان یک توسط اکیب زیرسازی معاونت امور اجرائی و زیربنائی شهرداری منطقه یک 📍 خیابان تابان یک 📸 روابط عمومی شهرداری...
ادامه مطلب
شنبه, 29 شهریور,1399
عملیات زیر سازی و آماده سازی جهت آسفالت شوارع خیابان تابان یک

عملیات زیر سازی و آماده سازی جهت آسفالت شوارع خیابان تابان یک

عملکرد اکیپ زیر سازی معاونت امور اجرایی وزیر بنایی شهرداری منطقه یک

✅ عملیات زیر سازی و آماده سازی جهت آسفالت شوارع خیابان تابان یک توسط اکیب زیرسازی معاونت امور اجرائی و زیربنائی شهرداری منطقه یک 📍 خیابان تابان یک 📸 روابط عمومی شهرداری...
ادامه مطلب
شنبه, 29 شهریور,1399
عملیات زیر سازی و آماده سازی جهت آسفالت شوارع خیابان تابان یک

عملیات زیر سازی و آماده سازی جهت آسفالت شوارع خیابان تابان یک

عملکرد اکیپ زیر سازی معاونت امور اجرایی وزیر بنایی شهرداری منطقه یک

✅ عملیات زیر سازی و آماده سازی جهت آسفالت شوارع خیابان تابان یک توسط اکیب زیرسازی معاونت امور اجرائی و زیربنائی شهرداری منطقه یک 📍 خیابان تابان یک 📸 روابط عمومی شهرداری...
ادامه مطلب
شنبه, 29 شهریور,1399
عملیات زیر سازی و آماده سازی جهت آسفالت شوارع خیابان تابان یک

عملیات زیر سازی و آماده سازی جهت آسفالت شوارع خیابان تابان یک

عملکرد اکیپ زیر سازی معاونت امور اجرایی وزیر بنایی شهرداری منطقه یک

✅ عملیات زیر سازی و آماده سازی جهت آسفالت شوارع خیابان تابان یک توسط اکیب زیرسازی معاونت امور اجرائی و زیربنائی شهرداری منطقه یک 📍 خیابان تابان یک 📸 روابط عمومی شهرداری...
ادامه مطلب
شنبه, 29 شهریور,1399
عملیات زیر سازی و آماده سازی جهت آسفالت شوارع خیابان تابان یک

عملیات زیر سازی و آماده سازی جهت آسفالت شوارع خیابان تابان یک

عملکرد اکیپ زیر سازی معاونت امور اجرایی وزیر بنایی شهرداری منطقه یک

✅ عملیات زیر سازی و آماده سازی جهت آسفالت شوارع خیابان تابان یک توسط اکیب زیرسازی معاونت امور اجرائی و زیربنائی شهرداری منطقه یک 📍 خیابان تابان یک 📸 روابط عمومی شهرداری...
ادامه مطلب
شنبه, 29 شهریور,1399
جلسه کمیته فنی شهرسازی منطقه با حضور مهندس رضا جوان کیا شهردار منطقه یک

جلسه کمیته فنی شهرسازی منطقه با حضور مهندس رضا جوان کیا شهردار منطقه یک

✅ جلسه کمیته فنی شهرسازی منطقه با حضور مهندس رضا جوان کیا شهردار منطقه یک و اعضای کمیته جهت رسیدگی به درخواست های مودیان محترم واحد شهرسازی تشکیل گردید. 📸 روابط عمومی...
ادامه مطلب
شنبه, 29 شهریور,1399
بازدید شهردار منطقه یک از اقدامات مدیریت پیشگیری و رفع تخلفات شهری منطقه

بازدید شهردار منطقه یک از اقدامات مدیریت پیشگیری و رفع تخلفات شهری منطقه

✅ بازدید شهردار منطقه یک از اقدامات مدیریت پیشگیری و رفع تخلفات شهری منطقه و رسیدگی به درخواست های شهروندان شهردار منطقه یک درحاشیه بازدید میدانی از سطح منطقه گفت: شهرداری...
ادامه مطلب
شنبه, 29 شهریور,1399
12345678910انتها
آمار بازدید
دی ان ان