gion

اخبار و رویدادها

آشنایی با برخی از اصطلاحات و قوانین جاری شهرداری ها(بخش اول)

آشنایی با برخی از اصطلاحات و قوانین جاری شهرداری ها(بخش اول)

نویسنده: Anonym/ﺳﻪشنبه, 14 مهر,1394/دسته ها: اخبار, مقالات

رتبه بندی این مطلب:
4/0

 

محدوده شهر:

   عبارت است از حد کالبدی موجود شهر و توسعه آتی در دوره طرح جامع و تا تهیه طرح مذکور در طرح هادی شهر که ضوابط و مقررات شهرسازی در آن لاز م الاجراء مي باشد.

حریم شهر:

عبارت است از قسمتی از اراضی بلافصل پیرامون محدوده شهر که نظارت و کنترل شهرداری در آن ضرورت دارد و از مرز تقسیمات کشوری شهرستان و بخش مربوط تجاوز ننماید.

طرح جامع شهر عبارت است :

طرح بلند مدتی که در آن نحوه استفاده از اراضی و منطقه بندی مربوط به حوزه های مسکونی، صنعتی، بازرگانی، اداری، کشاورزی، تاسیسات و تجهیزات و تسهیلات شهری و نیازمندی های عمومی شهری، خطوط کلی ارتباطی و فرودگاه ها و بنادر و سطح لازم برای ایجاد تاسیسات و تجهیزات و تسهیلات عمومی مناطق نوسازی، بهسازی و اولویت های مربوط به آن تعیین می شود و ضوابط و مقررات مربوط به کلیه موارد فوق و همچنین ضوابط مربوط به حفظ بنا و نماهای تاریخی و مناظر طبیعی تهیه و تنظیم می گردد.

در حقيقت، طرح جامع را ميتوان سيستمي دانست كه خط مشي اصولي و كلي سياست هاي شهري را تعيين مي كند. از طرف ديگر، طرح جامع را مي توان منطقي جهت انتخاب الگوي صحيح استفاده از اراضي شهري دانست.

طرح تفصیلی شهری :

طرحی است که بر اساس معیارها و ضوابط کلی طرح جامع، نحوه استفاده از زمین های شهری را در سطح محلات مختلف شهر و موقعیت و مساحت دقیق زمین برای هر یک از آنها و وضع دقیق و تفصیلی شبکه عبور و مرور و میزان تراکم جمعیت، تراکم در واحدهای شهری، اولویت های مربوط به مناطق بهسازی، توسعه و حل مشکلات شهری و موقعیت کلیه عوامل مختلف شهری در آن تعیین می شود

   طرح تفصيلي در حقيقت، تنظيم برنامه هاي مفصل و انجام اقدامات جزء به جزء در مناطق و محلات شهري و طراحي آنهاست .براساس مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري در موارديكه طرح جامع در دست تهيه باشد تا زمان ابلاغ طرح ضوابط و مقررات طرح مصوب قبلي مورد عمل شهرداري خواهد بود.

كميسيون ماده پنج:

بررسي و تصويب طرحهاي تفصيلي شهري و تغييرات آنهادر هر استان به وسيله كميسيوني به رياست استاندار و با عضويت رئيس شوراي شهرستان ،شهردار ،نماينده وزارت فرهنگ و ارشاداسلامي ،مسكن و شهرسازي ونماينده مهندس مشاور تهيه كننده طرح انجام مي شود.

سرانه شهری:
مقدار زمین از کل مساحت شهر است که به طور متوسط به هر شهروند می رسد.


تراکم شهری:
از حاصل تقسیم جمعیت یک شهربه کل مساحت شهر تراکم شهری حاصل می گردد.

تراكم كم :به نواحي مسكوني با خانه هاي تك خانواري مستقل كه يك يا دوطبقه دارندو تراكم مسكوني كمتر از 100نفر در هكتار مي باشد.
تراكم متوسط: نواحي مسكوني دو تا چهار طبقه با جمعيت 100تا 200نفر در هكتار، جزو تراكم متوسط هستند.
تراكم زياد:نواحي مسكوني آپارتماني  عمدتاچهار طبقه با جمعيت 200تا 300نفر در هكتار بعنوان تراكم زياد است.
تراكم خيلي زياد : نواحي مسكوني آپارتماني بيش از چهار طبقه و بلند مرتبه با جمعيت بين 300تا 600نفر در هكتار داراي تراكم خيلي زياد محسوب مي شود.

به استناد به ماده صد قانون شهرداري ، شهرداري مكلف به جلو گيري از ساخت و ساز غير مجاز در حريم شهر مي باشد در صورت داشتن طرح جامع حريم و يا موافقت كميسيون حريم (كارگروه عمران و زير بنايي) عوارض پروانه ساخت در حريم شهر را شورا تعيين مي نمايد.

تعداد نمایش ها (1667)/نظرات (0)

کلمات کلیدی:

برای دادن نظر لطفا وارد شوید و یا ثبت نام کنید

آمار بازدید
دی ان ان