مقالات

عملیات برف روبی و نمک پاشی خیابان فردوسی در حال اجرا می باشد

عملیات برف روبی و نمک پاشی خیابان فردوسی در حال اجرا می باشد

روان سازی و تسهیل عبور و مرور شهروندان

شهرداری منطقه یک برف منطقه را پارو کرد.
ادامه مطلب
دوشنبه, 23 آذر,1394
الزامات ایمنی در مواقع بارش برف

الزامات ایمنی در مواقع بارش برف

رعایت اصول ایمنی زیر در مواقع بارش برف جهت جلوگیری از بروز حوادث و سوانح ناگوار الزامی است.

ادامه مطلب
دوشنبه, 16 آذر,1394
ادامه مطلب
ﺳﻪشنبه, 14 مهر,1394
ادامه مطلب
ﺳﻪشنبه, 14 مهر,1394
12