مدیر شهرداری منطقه یک

 


 

Failed to load licensing components!

Please RE-INSTALL / REPAIR Module! DO NOT UNINSTALL MODULE which will cause unrecoverable data loss!

معاونت اجرایی و عمرانیمهندس فرهاد افتخاری

معاون عمرانی و اجرائی 

 

دارای مدرک کارشناس معماری

 

-از سال 84 بازرس و مسئول اکیپ های آسفالت معاونت فنی و عمرانی شهرداری

-از سال 87 مسئول واحد امانی شهرداری منطقه 3

-از سال 90 مدیر خدمات شهری شهرداری منطقه 3

-از سال 94 معاونت اجرایی سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری ارومیه

-عضو نظام مهندسی

-مسئول دفتر سرمایه گذاری در سال 92

-مسئول مدیریت بحران شهرداری منطقه 3 در سال 92