gion

اخبار و رویدادها

ساماندهی وانت بارهای میوه فروش

ساماندهی وانت بارهای میوه فروش

عملکرد معاونت خدمات شهری منطقه یک

ساماندهی وانت بارهای میوه فروش درحاشیه خیابان ها جهت جلوگیری از سد معبر به همت معاونت خدمات شهری و واحد سد معبر پیشگیری منطقه یک در خیابان عدالت

ادامه مطلب
دوشنبه, 15 مرداد,1397
ساماندهی وانت بارهای میوه فروش در شانه خاکی

ساماندهی وانت بارهای میوه فروش در شانه خاکی

ساماندهی وانت بارهای میوه فروش در شانه خاکی و جلوگیری از سد معبر حاشیه باند تندرو در بلوار ساوالان

ادامه مطلب
دوشنبه, 15 مرداد,1397
مراسم تودیع و معارفه

مراسم تودیع و معارفه

مراسم تودیع و معارفه مدیر حراست شهرداری منطقه یک برگزار گردید. 

طی این مراسم از زحمات آقای مجتبی قلعه ای تقدیر و آقای نوری مدیر جدید حراست شهرداری منطقه یک معرفی گردید.

ادامه مطلب
دوشنبه, 15 مرداد,1397
عملیات آماده سازی محل ، جهت ساماندهی وانت بارها

عملیات آماده سازی محل ، جهت ساماندهی وانت بارها

عملکرد معاونت خدمات شهری منطقه یک

اجرای عملیات آماده سازی محل ، جهت ساماندهی وانت بارهای میوه فروشی سطح منطقه یک در بلوار ساوالان

ادامه مطلب
دوشنبه, 15 مرداد,1397
عملیات احداث دیوار حائل سنگی

عملیات احداث دیوار حائل سنگی

عملکرد معاونت زیربنایی و حمل ونقل شهرداری منطقه یک

اجرای عملیات احداث دیوار حائل سنگی کوی 15 خیابان میرداماد توسط عملکرد معاونت زیربنایی و حمل ونقل شهرداری منطقه یک

ادامه مطلب
دوشنبه, 15 مرداد,1397
عملیات خاکبرداری در جهت احداث دیوار حائل

عملیات خاکبرداری در جهت احداث دیوار حائل

عملکرد اکیپ معاونت زیربنایی و حمل ونقل شهرداری منطقه یک

اجرای عملیات خاکبرداری در جهت احداث دیوار حائل کوچه 10 سنگی  توسط  معاونت زیربنایی و حمل ونقل شهرداری منطقه یک

ادامه مطلب
دوشنبه, 15 مرداد,1397
عملیات احداث دیوار حائل سنگی

عملیات احداث دیوار حائل سنگی

اجرای عملیات احداث دیوار حائل سنگی کوی 10 خیابان سنگی توسط معاونت زیربنایی و حمل و نقل شهرداری منطقه یک

ادامه مطلب
دوشنبه, 15 مرداد,1397
عملیات ساماندهی وانت بارهای میوه فروشی

عملیات ساماندهی وانت بارهای میوه فروشی

عملکرد معاونت خدمات شهری منطقه یک

اجرای عملیات ساماندهی وانت بارهای میوه فروشی در حاشیه خیابان ها جهت جلوگیری از سد معبر به همت معاونت خدمات شهری و واحد سد معبر پیشگیری منطقه یک در خیابان ساوالان

ادامه مطلب
دوشنبه, 15 مرداد,1397
ساماندهی وانت بارهای میوه فروشی

ساماندهی وانت بارهای میوه فروشی

ساماندهی وانت بارهای میوه فروشی از باند کندرو بلوار والفجر حوزه شهرداری منطقه یک در خیابان والفجر

ادامه مطلب
یکشنبه, 14 مرداد,1397
طرح جمع آوری اطلاعات در راستای ساماندهی وانت بارها و دستفروشها

طرح جمع آوری اطلاعات در راستای ساماندهی وانت بارها و دستفروشها

اجرای طرح جمع آوری اطلاعات در راستای ساماندهی وانت بارها و دستفروشها

ادامه مطلب
یکشنبه, 14 مرداد,1397
طرح جمع آوری اطلاعات در راستای ساماندهی وانت بارها و دستفروشها

طرح جمع آوری اطلاعات در راستای ساماندهی وانت بارها و دستفروشها

اجرای طرح جمع آوری اطلاعات در راستای ساماندهی وانت بارها و دستفروشها و سد معبر واحدهای تجاری حوزه شهرداری منطقه یک در خیابان ساوالان

ادامه مطلب
یکشنبه, 14 مرداد,1397
12345678910انتها
آمار بازدید
دی ان ان