gion

اخبار و رویدادها

عملیات خاکبرداری در جهت احداث دیوار حائل

عملیات خاکبرداری در جهت احداث دیوار حائل

عملکرد اکیپ معاونت زیربنایی و حمل ونقل شهرداری منطقه یک

اجرای عملیات خاکبرداری در جهت احداث دیوار حائل کوچه 10 سنگی  توسط  معاونت زیربنایی و حمل ونقل شهرداری منطقه یک

ادامه مطلب
دوشنبه, 15 مرداد,1397
عملیات احداث دیوار حائل سنگی

عملیات احداث دیوار حائل سنگی

اجرای عملیات احداث دیوار حائل سنگی کوی 10 خیابان سنگی توسط معاونت زیربنایی و حمل و نقل شهرداری منطقه یک

ادامه مطلب
دوشنبه, 15 مرداد,1397
عملیات ساماندهی وانت بارهای میوه فروشی

عملیات ساماندهی وانت بارهای میوه فروشی

عملکرد معاونت خدمات شهری منطقه یک

اجرای عملیات ساماندهی وانت بارهای میوه فروشی در حاشیه خیابان ها جهت جلوگیری از سد معبر به همت معاونت خدمات شهری و واحد سد معبر پیشگیری منطقه یک در خیابان ساوالان

ادامه مطلب
دوشنبه, 15 مرداد,1397
ساماندهی وانت بارهای میوه فروشی

ساماندهی وانت بارهای میوه فروشی

ساماندهی وانت بارهای میوه فروشی از باند کندرو بلوار والفجر حوزه شهرداری منطقه یک در خیابان والفجر

ادامه مطلب
یکشنبه, 14 مرداد,1397
طرح جمع آوری اطلاعات در راستای ساماندهی وانت بارها و دستفروشها

طرح جمع آوری اطلاعات در راستای ساماندهی وانت بارها و دستفروشها

اجرای طرح جمع آوری اطلاعات در راستای ساماندهی وانت بارها و دستفروشها

ادامه مطلب
یکشنبه, 14 مرداد,1397
طرح جمع آوری اطلاعات در راستای ساماندهی وانت بارها و دستفروشها

طرح جمع آوری اطلاعات در راستای ساماندهی وانت بارها و دستفروشها

اجرای طرح جمع آوری اطلاعات در راستای ساماندهی وانت بارها و دستفروشها و سد معبر واحدهای تجاری حوزه شهرداری منطقه یک در خیابان ساوالان

ادامه مطلب
یکشنبه, 14 مرداد,1397
عملیات آماده سازی جهت آسفالت

عملیات آماده سازی جهت آسفالت

عملکرد اکیپ آسفالت معاونت خدمات شهری منطقه یک

عملیات آماده سازی جهت آسفالت کوی 8 خیابان مهدوی توسط اکیپ آسفالت خدمات شهری

ادامه مطلب
یکشنبه, 14 مرداد,1397
عملیات ترمیم جداول

عملیات ترمیم جداول

عملکرد اکیپ بنایی معاونت خدمات شهری منطقه یک

ادامه مطلب
یکشنبه, 14 مرداد,1397
عملیات ترمیم جداول

عملیات ترمیم جداول

عملکرد اکیپ بنایی معاونت خدمات شهری

اجرای عملیات ترمیم جداول فلکه رودکی توسط اکیپ بنایی معاونت خدمات شهری منطقه یک

ادامه مطلب
یکشنبه, 31 تیر,1397
عملیات آسفالت نوار حفاری شده شرکت های خدمات رسان

عملیات آسفالت نوار حفاری شده شرکت های خدمات رسان

عملکرد اکیپ آسفالت معاونت خدمات شهری منطقه یک

اجرای عملیات آسفالت نوار حفاری شده شرکت های خدمات رسان توسط اگیپ آسفالت خدمات شهری منطقه یک

ادامه مطلب
یکشنبه, 31 تیر,1397
عملیات آسفالت نوار حفاری شده

عملیات آسفالت نوار حفاری شده

عملکرد اکیپ آسفالت معاونت خدمات شهری منطقه یک

اجرای عملیات آسفالت نوار حفاری شده شرکت های خدمات رسان

ادامه مطلب
یکشنبه, 31 تیر,1397
12345678910انتها
آمار بازدید
دی ان ان