gion

اخبار و رویدادها

عملیات جمع آوری گل ولای حاصل از بارش باران

عملیات جمع آوری گل ولای حاصل از بارش باران

عملکرد معاونت خدمات شهری منطقه یک

ادامه مطلب
ﺳﻪشنبه, 11 دی,1397
دیدار مردمی شهردار منطقه وحیدعباسی

دیدار مردمی شهردار منطقه وحیدعباسی

ديدار مردمي وحيد عباسي شهردار منطقه يك با اهالي منطقه خيابان بهداري و رسيدگي به درخواست هاي شهروندان محترم اين منطقه از شهرداري 

 

ادامه مطلب
ﺳﻪشنبه, 11 دی,1397
گزارش از عملیات جدول گذاری و پیاده روسازی

گزارش از عملیات جدول گذاری و پیاده روسازی

براساس برنامه ریزیهای بعمل آمده در خصوص اقدامات عمرانی منطقه ، عملیات جدولگذاری خیابان های رودکی ، اخر انعام ، فلکه گلباد ،  کوی 22 نبوت ، و آخر البرز همچنان تداوم دارد و این پروژه ها باعث رفع مشکلات در حین بارندگی دراین مسیر می گردد.

ادامه مطلب
ﺳﻪشنبه, 11 دی,1397
عمليات تعویض دال بتونهای فرسوده در ورودی خیابان گلبرگ آبشناسان

عمليات تعویض دال بتونهای فرسوده در ورودی خیابان گلبرگ آبشناسان

عملکرد معاونت خدمات شهری منطقه یک

اجرای عمليات تعویض دال بتونهای فرسوده در ورودی خیابان گلبرگ آبشناسان توسط معاونت خدمات شهری منطقه يك
 

ادامه مطلب
ﺳﻪشنبه, 11 دی,1397
اجراي عمليات جدول گذاري بلوار رودکی جهت دفع بهتر آبهاي سطحي با توجه به شروع فصل بارندگي

اجراي عمليات جدول گذاري بلوار رودکی جهت دفع بهتر آبهاي سطحي با توجه به شروع فصل بارندگي

عملکرد اکیپ امور زیربنایی و حمل ونقل منطقه یک

اجراي عمليات جدول گذاري بلوار رودکی جهت دفع بهتر آبهاي سطحي با توجه به شروع فصل بارندگي توسط معاونت امور زيربنائي و حمل و نقل منطقه يك
 

ادامه مطلب
ﺳﻪشنبه, 11 دی,1397
اجراي عمليات جاگذاری دال بتنی جهت پوشش جوب عرضی

اجراي عمليات جاگذاری دال بتنی جهت پوشش جوب عرضی

عملکرد اکیپ زیرسازی معاونت زیربنایی منطقه یک

اجراي عمليات جاگذاری دال بتنی جهت پوشش جوب عرضی خيابان گلباد توسط معاونت امور زيربنائي منطقه يك 
 

ادامه مطلب
ﺳﻪشنبه, 11 دی,1397
اجراي عمليات جدول گذاري پشت مسجد الرسول  جهت دفع بهتر آبهاي سطحي با توجه به شروع فصل...

اجراي عمليات جدول گذاري پشت مسجد الرسول جهت دفع بهتر آبهاي سطحي با توجه به شروع فصل...

عملکرد اکیپ امور زیربنایی و حمل و نقل منطقه یک

اجراي عمليات جدول گذاري پشت مسجد الرسول  جهت دفع بهتر آبهاي سطحي با توجه به شروع فصل بارندگي توسط معاونت امور زيربنائي و حمل و نقل منطقه يك
 

ادامه مطلب
ﺳﻪشنبه, 11 دی,1397
عملیات آسفالت ریزی منشعبات خیابان صدرا باهمکاری سازمان عمران ومعاونت خدمات شهری...

عملیات آسفالت ریزی منشعبات خیابان صدرا باهمکاری سازمان عمران ومعاونت خدمات شهری...

عملکرد اکیپ زیرسازی معاونت زیربنایی منطقه یک

اجرای عملیات آسفالت ریزی منشعبات خیابان صدرا باهمکاری سازمان عمران ومعاونت خدمات شهری وامورزیربنایی  منطقه یک

 

ادامه مطلب
ﺳﻪشنبه, 11 دی,1397
اجراي عمليات جدول گذاري بلوار رودکی جهت دفع بهتر آبهاي سطحي با توجه به شروع فصل بارندگي

اجراي عمليات جدول گذاري بلوار رودکی جهت دفع بهتر آبهاي سطحي با توجه به شروع فصل بارندگي

عملکرد اکیپ امور زیربنایی و حما ونقل منطقه یک

اجراي عمليات جدول گذاري بلوار رودکی جهت دفع بهتر آبهاي سطحي با توجه به شروع فصل بارندگي توسط معاونت امور زيربنائي و حمل و نقل منطقه يك
 

ادامه مطلب
ﺳﻪشنبه, 11 دی,1397
اجراي عمليات جدول گذاري تقاطع گلباد جهت دفع بهتر آبهاي سطحي با توجه به شروع فصل بارندگي

اجراي عمليات جدول گذاري تقاطع گلباد جهت دفع بهتر آبهاي سطحي با توجه به شروع فصل بارندگي

عملکرد اکیپ زیرسازی معاونت زیربنایی منطقه یک

اجراي عمليات جدول گذاري تقاطع گلباد جهت دفع بهتر آبهاي سطحي با توجه به شروع فصل بارندگي توسط معاونت امور زيربنائي و حمل و نقل منطقه يك
 

ادامه مطلب
ﺳﻪشنبه, 11 دی,1397
عملیات لکه گیری و مرمت نشست آسفالت

عملیات لکه گیری و مرمت نشست آسفالت

عملکرد اکیپ آسفالت معاونت خدمات شهری منطقه یک

 عملیات لکه گیری و مرمت نشست آسفالت کنار گذر امام علی ع توسط اکیب آسفالت معاونت خدمات شهری منطقه یک
 

ادامه مطلب
ﺳﻪشنبه, 11 دی,1397
12345678910انتها
آمار بازدید
دی ان ان