مدیر شهرداری منطقه یک

 


 

Failed to load licensing components!

Please RE-INSTALL / REPAIR Module! DO NOT UNINSTALL MODULE which will cause unrecoverable data loss!

اخبار منطقه

برف روبی کوچه 11 خیابان سهند

برف روبی کوچه 11 خیابان سهند

بیشتر کوچه ها و معابر فرعی شهرداری منطقه یک برف روبی شده است.

ادامه مطلب
شنبه, 07 اسفند,1395
ادامه مطلب
شنبه, 07 اسفند,1395
برف روبی خیابان سنگی کوی 9

برف روبی خیابان سنگی کوی 9

شهرداری همه جا حضور دارد.

ادامه مطلب
شنبه, 07 اسفند,1395
برف روبی خیابان میرداماد 16 متری پنجم

برف روبی خیابان میرداماد 16 متری پنجم

تداوم عملیات برف روبی در معابر سطح منطقه یک

ادامه مطلب
شنبه, 07 اسفند,1395
برف روبی محوطه دبیرستان پروین اعتصامی

برف روبی محوطه دبیرستان پروین اعتصامی

اجرای طرح برف روبی مدارس سطح منطقه یک

ادامه مطلب
شنبه, 07 اسفند,1395
اولین3456789101112انتها