مدیر شهرداری منطقه یک

 


 

Failed to load licensing components!

Please RE-INSTALL / REPAIR Module! DO NOT UNINSTALL MODULE which will cause unrecoverable data loss!

اخبار منطقه

عملیات لکه گیری با آسفالت سرد خيابان(تقاطع امین)

عملیات لکه گیری با آسفالت سرد خيابان(تقاطع امین)

عملیات لکه گیری با آسفالت سرد خيابان(تقاطع امین) توسط اکیب آسفالت خدمات شهری شهرداری منطقه یک
ادامه مطلب
چهارشنبه, 11 اسفند,1395
ادامه مطلب
چهارشنبه, 11 اسفند,1395
ادامه مطلب
شنبه, 07 اسفند,1395
عملیات لکه گیری با آسفالت سرد خيابان (فردوسی)

عملیات لکه گیری با آسفالت سرد خيابان (فردوسی)

عملیات لکه گیری با آسفالت سرد خيابان (فردوسی) توسط اکیب آسفالت خدمات شهری شهرداری منطقه یک
ادامه مطلب
شنبه, 07 اسفند,1395
برف روبی خیابان های جنت و محتشم

برف روبی خیابان های جنت و محتشم

تلاش شبانه روزی شهرداری جهت رفاه حال همشهریان

ادامه مطلب
شنبه, 07 اسفند,1395
اولین234567891011انتها