مدیر شهرداری منطقه یک

 


 

Failed to load licensing components!

Please RE-INSTALL / REPAIR Module! DO NOT UNINSTALL MODULE which will cause unrecoverable data loss!

اخبار منطقه

مرمت و آسفالت ریزی منشعبات خیابان گلباد2

مرمت و آسفالت ریزی منشعبات خیابان گلباد2

مرمت و آسفالت ریزی منشعبات خیابان گلباد2 توسط اکیپ آسفالت خدمات شهری شهرداری منطقه یک

به گزارش واحد خبر حوزه روابط عمومی شهرداری منطقه یک ، در جریان عملیات گسترده مرمت آسفالت معابر ، امروز نیز منشعبات خیابان گلباد 2 به همت...
ادامه مطلب
دوشنبه, 28 فروردین,1396
ادامه مطلب
دوشنبه, 28 فروردین,1396
مرمت و آسفالت ریزی منشعبات خیابان اندیشه توسط اکیپ آسفالت خدمات...

مرمت و آسفالت ریزی منشعبات خیابان اندیشه توسط اکیپ آسفالت خدمات...

عملکرد اکیب آسفالت خدمات شهری شهرداری منطقه یک

ادامه مطلب
دوشنبه, 28 فروردین,1396
مرمت و آسفالت ریزی  خیابان مهدوی

مرمت و آسفالت ریزی خیابان مهدوی

مرمت و آسفالت ریزی خیابان مهدوی توسط اکیپ آسفالت خدمات شهری شهرداری منطقه یک

به گزارش واحد خبر حوزه روابط عمومی شهرداری منطقه یک ، آسفالت خیابان مهدوی توسط اکیپ آسفالت خدمات شهری مرمت گردید.

ادامه مطلب
دوشنبه, 28 فروردین,1396
ترمیم جداول تخریب شده خیابان زرین تاج به همت اکیپ خدمات شهری

ترمیم جداول تخریب شده خیابان زرین تاج به همت اکیپ خدمات شهری

عملکرد اکیپ اجرایی و عمرانی شهرداری منطقه یک ارومیه

به گزارش واحد خبر حوزه روابط عمومی شهرداری منطقه یک ، جداول تخریب شده خیابان زرین تاج ، به همت اکیپ خدمات شهری شهرداری منطقه یک ترمیم...
ادامه مطلب
شنبه, 26 فروردین,1396
12345678910انتها