اخبار منطقه

اجرای عملیات آسفالت ریزی

اجرای عملیات آسفالت ریزی

عملکرد اکیپ آسفالت معاونت خدمات شهری منطقه یک

اجرای عملیات آسفالت ریزی توسط  اکیپ آسفالت معاونت خدمات شهری 

ادامه مطلب
پنجشنبه, 07 تیر,1397
اجرای عملیات تعویض جداول عرضی

اجرای عملیات تعویض جداول عرضی

عملکرد اکیپ امانی معاونت خدمات شهری

اجرای عملیات تعویض جداول عرضی جهت هدایت بهتر آبهای سطحی توسط  اکیپ امانی معاونت خدمات شهری

ادامه مطلب
چهارشنبه, 06 تیر,1397
اجرای عملیات زیرسازی و شن ریزی

اجرای عملیات زیرسازی و شن ریزی

عملکرد اکیپ زیرسازی معاونت زیربنایی

اجرای عملیات زیر،سازی و شن ریزی خیابان سیاح  توسط اکیپ زیرسازی معاونت زیربنایی

ادامه مطلب
چهارشنبه, 06 تیر,1397
اجرای عملیات زیرسازی و شن ریزی

اجرای عملیات زیرسازی و شن ریزی

عملکرد اکیپ زیرسازی معاونت زیربنایی

اجرای عملیات زیرسازی و شن ریزی توسط اکیپ زیرسازی معاونت زیربنایی

ادامه مطلب
چهارشنبه, 06 تیر,1397
اجرای عملیات گسترده سازی ، خاک برداری و آماده سازی

اجرای عملیات گسترده سازی ، خاک برداری و آماده سازی

عملکرد اکیپ زیرسازی معاونت زیربنایی منطقه یک

اجرای عملیات گسترده سازی ، خاک برداری و آماده سازی

ادامه مطلب
چهارشنبه, 06 تیر,1397
12345678910انتها
آمار بازدید
دی ان ان